Tag: Bếp ấm

Ấm áp mô hình “Bếp ấm” đồng hành phòng, chống dịch Covid-19 tại Cần Thơ

Ấm áp mô hình “Bếp ấm” đồng hành phòng, chống dịch Covid-19...

Mô hình mang ý nghĩa nhân văn nhằm lan tỏa tinh thần thiện nguyện, góp phần chung...