Tag: bếp ăn trường học

Bộ Y tế yêu cầu tăng cường kiểm tra bếp ăn tập thể

Bộ Y tế yêu cầu tăng cường kiểm tra bếp ăn tập thể

Bộ Y tế ban hành Công văn số 787/BYT-ATTP, gửi Bộ Giáo dục và Đào tạo; UBND các...

Hà Nội: Tăng cường kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm tại các bếp ăn trường học

Hà Nội: Tăng cường kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm tại...

Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Hà Nội yêu cầu các đơn vị, trường học tăng cường...