Tag: BHXH bắt buộc

Trường hợp người lao động không được nhận BHXH một lần

Trường hợp người lao động không được nhận BHXH một lần

Người lao động đóng BHXH bắt buộc có thể nhận BHXH một lần. Tuy nhiên, trong một...