Tag: BHXH một lần

Trường hợp người lao động không được nhận BHXH một lần

Trường hợp người lao động không được nhận BHXH một lần

Người lao động đóng BHXH bắt buộc có thể nhận BHXH một lần. Tuy nhiên, trong một...

Công đoàn giúp lao động vượt qua khó khăn, hạn chế hưởng BHXH một lần

Công đoàn giúp lao động vượt qua khó khăn, hạn chế hưởng...

Tổ chức công đoàn sẽ tăng cường xã hội hóa các nguồn lực, tìm kiếm đối tác tín dụng...

Cần cân nhắc kỹ khi nhận BHXH một lần, tránh thiệt thòi khi đến tuổi nghỉ hưu

Cần cân nhắc kỹ khi nhận BHXH một lần, tránh thiệt thòi...

Do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 kéo dài, thời gian gần đây có nhiều lao động...