Tag: BHYT

Đảm bảo tối đa quyền lợi cho người có thẻ BHYT trong giai đoạn dịch Covid-19 diễn biến phức tạp

Đảm bảo tối đa quyền lợi cho người có thẻ BHYT trong giai...

Ngày 2/8, BHXH Việt Nam ban hành Công văn số 2311/BHXH-CSYT gửi BHXH các tỉnh, thành...

Đề xuất tăng mức hỗ trợ đóng BHYT cho người làm nông, lâm, ngư

Đề xuất tăng mức hỗ trợ đóng BHYT cho người làm nông, lâm,...

Để bảo đảm quyền được an sinh cho mọi người dân, tạo cơ hội cho mọi người dân trong...

Hỗ trợ đóng BHYT cho người lao động làm việc trong Khu kinh tế - quốc phòng ở vùng sâu, vùng xa

Hỗ trợ đóng BHYT cho người lao động làm việc trong Khu...

Từ ngày 1 – 31/5/2021, có 2 chính sách mới về bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp...

Từ 1/7 triển khai đặt lịch khám chữa bệnh trực tuyến toàn quốc

Từ 1/7 triển khai đặt lịch khám chữa bệnh trực tuyến toàn...

Bộ Y tế đã thống nhất với BHXH Việt Nam, từ 1/7 năm nay, các cơ sở y tế phải triển...