Tag: Bia chứng tích liệt sĩ Thiện Chánh

Nhớ về những tháng ngày sục sôi chiến đấu bảo vệ từng tấc đất trên quê hương Quảng Trị

Nhớ về những tháng ngày sục sôi chiến đấu bảo vệ từng tấc...

Sự hy sinh, chiến đấu của các liệt sĩ tại trận chiến bảo vệ từng tấc đất trên quê...