Tag: biến đổi khó lường

TS. Lưu Bình Nhưỡng: Cần có nghiên cứu để bảo vệ các quyền con người trước những biến đổi khó lường

TS. Lưu Bình Nhưỡng: Cần có nghiên cứu để bảo vệ các quyền...

Dịch Covid-19 xảy ra đã làm bộc lộ nhiều vấn đề. Do đó, cần có những nghiên cứu...