Tag: Biển Đông

Việt Nam ủng hộ giải quyết tranh chấp ở Biển Đông trên cơ sở Hiến chương LHQ và UNCLOS 1982

Việt Nam ủng hộ giải quyết tranh chấp ở Biển Đông trên...

Ngày 12/7, trả lời câu hỏi của phóng viên đề nghị cho biết bình luận của Việt Nam...

Nỏ thần giữ biển

Nỏ thần giữ biển

Những năm gần đây, chủ quyền quốc gia vùng Biển Đông của chúng ta liên tục có kẻ...