Tag: biên giới Lạng Sơn

Trên 14.800 phụ nữ và trẻ em khu vực biên giới Lạng Sơn được hỗ trợ

Trên 14.800 phụ nữ và trẻ em khu vực biên giới Lạng Sơn...

Đây là thông tin được đưa ra tại hội nghị tổng kết chương trình “Đồng hành cùng...