Tag: biện pháp phòng chống đuối nước

Những biện pháp phòng chống đuối nước cho học sinh và trẻ nhỏ

Những biện pháp phòng chống đuối nước cho học sinh và trẻ...

Đuối nước ở trẻ em có cả nguyên nhân chủ quan và khách quan. Để phòng tránh đuối...