Tag: biến thể Omicron

Vũ khí bảo vệ trẻ em trước các làn sóng dịch bệnh

Vũ khí bảo vệ trẻ em trước các làn sóng dịch bệnh

Sự xuất hiện của biến thể Omicron trong vài tháng qua đã một lần nữa đưa các chiến...