Tag: bình đẳng

Bất bình đẳng giới ở nơi làm việc: G20 kêu gọi tăng nhiều việc tốt hơn, trả công bình đẳng cho phụ nữ

Bất bình đẳng giới ở nơi làm việc: G20 kêu gọi tăng nhiều...

Ngày 23/6, trong hội nghị được tổ chức tại Milan (Italy), các Bộ trưởng Lao động...

icon Phụ nữ khát khao thế giới bình đẳng và không dịch bệnh

Phụ nữ khát khao thế giới bình đẳng và không dịch bệnh

Phụ nữ khát khao thế giới bình đẳng và không dịch bệnh

Quyền không bị phân biệt đối xử, được thừa nhận và bình đẳng trước pháp luật được quy định như thế nào trong pháp luật quốc tế và pháp luật Việt Nam?

Quyền không bị phân biệt đối xử, được thừa nhận và bình...

Quyền này đồng thời được coi như một trong các nguyên tắc cơ bản của Luật nhân quyền...

Bảo đảm các dân tộc bình đẳng, đoàn kết, tôn trọng, giúp nhau cùng phát triển

Bảo đảm các dân tộc bình đẳng, đoàn kết, tôn trọng, giúp...

Dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII trình Đại hội...

Xu hướng của phụ nữ hiện đại thế giới: Bình đẳng đến từ nội lực

Xu hướng của phụ nữ hiện đại thế giới: Bình đẳng đến từ...

Thế giới đang mở ra khái niệm mới về bình đẳng, đặc biệt là phụ nữ, mỗi cá nhân...

Tạo cơ hội bình đẳng giữa phụ nữ và nam giới trong thăng tiến

Tạo cơ hội bình đẳng giữa phụ nữ và nam giới trong thăng...

Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ của Bộ Lao động - TBXH tổng kết công tác năm 2019 và...