Tag: Blockchain

Nữ giới trong ngành công nghệ: Giới tính chưa từng là trở ngại!

Nữ giới trong ngành công nghệ: Giới tính chưa từng là trở...

Được biết đến như một tấm gương phụ nữ trong công nghệ, Paya Đỗ - chuyên gia thiết...