Tag: Bộ GTVT

Từ 31/01-07/02/2022, ngành hàng không đưa 2055 người Việt về nước

Từ 31/01-07/02/2022, ngành hàng không đưa 2055 người Việt...

Bộ GTVT vừa cho biết, tính đến ngày 07/02/2022, tình hình vận chuyển công dân Việt...