Tag: Bộ Luật hình sự Việt Nam

Những điểm mới trong Bộ Luật hình sự Việt Nam liên quan đến các tội danh về mua bán người

Những điểm mới trong Bộ Luật hình sự Việt Nam liên quan...

Những năm gần đây, tình hình tội phạm mua bán người tại Việt Nam diễn biến phức...