Tag: bộ luật lao động

Đưa những chính sách của Bộ luật Lao động đi vào đời sống

Đưa những chính sách của Bộ luật Lao động đi vào đời sống

Trong hai ngày (15 - 16/4), tại TP.HCM, Bộ LĐ-TB&XH tổ chức Hội nghị Phổ biến về...

7 đối tượng sẽ được nghỉ việc không cần báo trước

7 đối tượng sẽ được nghỉ việc không cần báo trước

Theo nội dung mới được quy định tại khoản 2 Điều 35 Bộ luật Lao động 2019, có hiệu...