Tag: Bộ Ngoại giao

Bộ Ngoại giao bác bỏ báo cáo sai sự thật về tự do báo chí ở Việt Nam

Bộ Ngoại giao bác bỏ báo cáo sai sự thật về tự do báo chí...

Tự do báo chí, tự do thông tin ở Việt Nam được thể hiện rất rõ thông qua sự phát...