Tag: Bộ Ngoại giao Việt Nam

Tăng cường sự hiện diện và tham gia của phụ nữ trong các tiến trình hòa bình và trao quyền cho phụ nữ.

Tăng cường sự hiện diện và tham gia của phụ nữ trong các...

Tối 9/12, Hội nghị quốc tế với chủ đề "Tăng cường vai trò của phụ nữ trong xây dựng...