Tag: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Hỗ trợ cho lao động gặp khó khăn tại các khu công nghiệp của TP.HCM

Hỗ trợ cho lao động gặp khó khăn tại các khu công nghiệp...

Mục tiêu của chương trình là hỗ trợ, động viên lực lượng công nhân tiếp tục tạm...