Tag: Bộ Thông tin và Truyền thông

Dịch COVID-19: Nghĩa tình ấy, sẻ chia ấy là rất đáng trân trọng!

Dịch COVID-19: Nghĩa tình ấy, sẻ chia ấy là rất đáng trân...

Chính vào thời điểm khó khăn do dịch COVID-19 kéo dài, cả nước lại ấm lòng trước...

Thắt chặt quản lý đối với hoạt động cung cấp dịch vụ quảng cáo xuyên biên giới tại Việt Nam

Thắt chặt quản lý đối với hoạt động cung cấp dịch vụ quảng...

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 70/2021/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của...

Bộ Thông tin-Truyền thông ban hành Bộ Quy tắc ứng xử trên mạng xã hội

Bộ Thông tin-Truyền thông ban hành Bộ Quy tắc ứng xử trên...

Bộ Quy tắc hướng đến xây dựng chuẩn mực đạo đức về hành vi ứng xử trên mạng xã hội,...