Tag: Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn

Bổ sung đối tượng được đặc cách xét công nhận tốt nghiệp THPT năm 2021

Bổ sung đối tượng được đặc cách xét công nhận tốt nghiệp...

Đối tượng được xét đặc cách là học sinh đã đăng ký dự thi nhưng đang ở nơi thực...