Tag: Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH

“Giải quyết việc làm người cao tuổi phù hợp với sức khỏe, khả năng và nguyện vọng”

“Giải quyết việc làm người cao tuổi phù hợp với sức khỏe,...

Đây là nhấn mạnh của Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH, Phó Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về người...