Tag: Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Đào Ngọc Dung

Thành lập 12 đoàn kiểm tra việc thực hiện hỗ trợ người lao động gặp khó khăn do COVID-19

Thành lập 12 đoàn kiểm tra việc thực hiện hỗ trợ người...

Các đoàn kiểm tra có nhiệm vụ kiểm tra tình hình, kết quả và đôn đốc việc thực hiện...

Hướng dẫn thực hiện hỗ trợ trẻ em bị ảnh hưởng bởi COVID-19

Hướng dẫn thực hiện hỗ trợ trẻ em bị ảnh hưởng bởi COVID-19

Ngay sau khi Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Đào Ngọc Dung ký Quyết định Hỗ trợ cho trẻ em...

“Túi an sinh xã hội” một mô hình thiết thực hỗ trợ người dân

“Túi an sinh xã hội” một mô hình thiết thực hỗ trợ người...

Trong bối cảnh TP.HCM tiếp tục kéo dài thời gian giãn các xã hội theo Chỉ thị 16...