Tag: Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn

10 dấu ấn nổi bật của Việt Nam tại Hội đồng Bảo an trong nhiệm kỳ hết sức thành công

10 dấu ấn nổi bật của Việt Nam tại Hội đồng Bảo an trong...

Với thông điệp xuyên suốt là đối tác hòa bình vì bền vững, Việt Nam đã tham gia...

Lào sẽ ủng hộ Việt Nam ứng cử vào Hội đồng Nhân quyền nhiệm kỳ 2023-2025

Lào sẽ ủng hộ Việt Nam ứng cử vào Hội đồng Nhân quyền nhiệm...

Đồng chủ trì Tham vấn chính trị cấp Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam-Lào với Bộ trưởng...