Tag: Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long

Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long: Không để tình trạng hoang mang, bị động khi dịch xảy ra trên diện rộng

Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long: Không để tình trạng hoang...

Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long nhấn mạnh, trong đợt dịch thứ tư, rất...