Tag: Bộ tư lệnh Cảnh sát biển

Hỗ trợ ngư dân Bình Thuận gặp khó khăn do dịch Covid-19

Hỗ trợ ngư dân Bình Thuận gặp khó khăn do dịch Covid-19

Ngày 7/5, tại thị trấn Phan Rí Cửa, huyện Tuy Phong (Bình Thuận), Bộ Tư lệnh Cảnh...