Tag: Bộ Xây dựng

Phó Thủ tướng: Coi giải quyết nhu cầu nhà ở cho nhân dân là một trụ cột của chính sách an sinh xã hội

Phó Thủ tướng: Coi giải quyết nhu cầu nhà ở cho nhân dân...

Bộ Xây dựng đôn đốc, hướng dẫn các địa phương thực hiện Chiến lược phát triển nhà...

Bộ Xây dựng chính thức đề xuất gói tín dụng 65.000 tỷ đồng phát triển nhà ở xã hội

Bộ Xây dựng chính thức đề xuất gói tín dụng 65.000 tỷ đồng...

Ngày 28/10, Bộ Xây dựng đề xuất với Thủ tướng Chính phủ về gói tín dụng 65.000 tỷ...