Tag: bom Napalm

“Em bé Napalm” điều trị đợt cuối sau 50 năm bị bỏng bởi bom Napalm

“Em bé Napalm” điều trị đợt cuối sau 50 năm bị bỏng bởi...

"Em bé Napalm" ngày nào trên bức ảnh gây chấn động thế giới về hậu quả khủng khiếp...