Tag: bữa cơm 0 đồng

“Bữa cơm 0 đồng” ấm lòng dân nghèo giữa dịch Covid-19

“Bữa cơm 0 đồng” ấm lòng dân nghèo giữa dịch Covid-19

Tại Tây Ninh, dù tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp với một ca dương...