Tag: Bulgaria

NGƯỜI NƯỚC NGOÀI Ở VIỆT NAM NÓI VỀ THÀNH TỰU CHỐNG COVID-19 Tôi may mắn khi ở Việt Nam trong thời gian có dịch

NGƯỜI NƯỚC NGOÀI Ở VIỆT NAM NÓI VỀ THÀNH TỰU CHỐNG COVID-19...

Với ông Daniel Dobrev - Cố vấn và Trưởng ban Kinh tế thương mại, Đại sứ quán Bulgaria...