Tag: Bước nhảy người khiếm thị

Lần đầu tiên tổ chức cuộc thi "Bước nhảy người khiếm thị"

Lần đầu tiên tổ chức cuộc thi "Bước nhảy người khiếm thị"

Ngày 4/4/2021, tại Sân khấu C, Học viện múa Việt Nam, Đường Hồ Tùng Mậu, Mai Dịch,...