Tag: buổi tiêm chủng vaccine Covid-19

Ban hành hướng dẫn tổ chức buổi tiêm chủng vaccine phòng Covid-19

Ban hành hướng dẫn tổ chức buổi tiêm chủng vaccine phòng...

Ngày 26/7, Bộ Y tế có Quyết định số 3588/QĐ-BYT về việc ban hành Hướng dẫn tổ chức...