Tag: buôn bán người

Đường dây nóng tư vấn và hỗ trợ nạn nhân mua bán người

Đường dây nóng tư vấn và hỗ trợ nạn nhân mua bán người

Việc tiếp nhận thông tin nạn nhân buôn bán người của đường dây nóng từ số điện thoại...

icon Buôn bán người sang Trung Quốc: Manh động, liều lĩnh

Buôn bán người sang Trung Quốc: Manh động, liều lĩnh

Tình trạng buôn bán người sang Trung Quốc ngày càng diễn biến phức tạp, các đối...

Công ước về trấn áp việc buôn bán người và bóc lột mại dâm người khác

Công ước về trấn áp việc buôn bán người và bóc lột mại...

Công ước được thông qua và để ngỏ cho các nước ký, phê chuẩn theo Nghị quyết 317...