Tag: các tỉnh phía Bắc

GNI tặng dép và đồ dùng thiết yếu cho trẻ em được bảo trợ các tỉnh phía Bắc

GNI tặng dép và đồ dùng thiết yếu cho trẻ em được bảo trợ...

Từ ngày 21-24/9/2021, tổ chức Good Neighbors Việt Nam (GNI) đã trao tặng 1,691 đôi...