Tag: cải chính

Công ước về quyền cải chính quốc tế

Công ước về quyền cải chính quốc tế

Được Đại hội đồng Liên hợp quốc thông qua theo Nghị quyết 630 (VII) ngày 16 tháng...