Tag: cai nghiện

Tư vấn, hướng nghiệp, giới thiệu việc làm cho học viên trước khi tái hòa nhập cộng đồng

Tư vấn, hướng nghiệp, giới thiệu việc làm cho học viên...

Sáng 24/5/2022, Cơ sở Cai nghiện ma túy số 5 Hà Nội đã phối hợp với Trung tâm Dịch...

Đảm bảo "thân thiện" khi đưa người dưới 18 tuổi đi cai nghiện bắt buộc

Đảm bảo "thân thiện" khi đưa người dưới 18 tuổi đi cai...

Dự thảo pháp lệnh về đưa người đi cai nghiện đã quy định một số mặt và yêu cầu của...