Tag: Cân bằng giới tính

Nhiều hệ lụy của tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh

Nhiều hệ lụy của tình trạng mất cân bằng giới tính khi...

Nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh đó là hành...