Tag: cán bộ

Hà Nội: 9 nhóm giải pháp khắc phục tình trạng cán bộ, công chức, viên chức nghỉ việc, thôi việc

Hà Nội: 9 nhóm giải pháp khắc phục tình trạng cán bộ, công...

Ngày 3/10, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hà Nội Lê Hồng Sơn ký ban hành...

Đề xuất sửa đổi một số quy định về cán bộ, công chức, viên chức

Đề xuất sửa đổi một số quy định về cán bộ, công chức, viên...

Bộ Nội vụ đang lấy ý kiến góp ý của nhân dân với dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung...

Trang bị kỹ năng cho cán bộ làm công công tác bình đẳng giới

Trang bị kỹ năng cho cán bộ làm công công tác bình đẳng...

Ngày 7/12, tại Hà Nội, Bộ LĐ-TB&XH phối hợp với Ủy ban Quốc gia Vì sự tiến bộ của...

Tỷ lệ cán bộ, công chức nữ là người dân tộc thiểu số

Tỷ lệ cán bộ, công chức nữ là người dân tộc thiểu số

Theo UN Women, cán bộ, công chức là nữ người dân tộc thiểu số trong các tổ chức...

5 bảng lương mới của cán bộ, công chức, viên chức từ 1/7/2022

5 bảng lương mới của cán bộ, công chức, viên chức từ 1/7/2022

Theo điểm b, khoản 3.1 Mục 3 Nghị quyết 27 năm 2018, hệ thống bảng lương mới theo...