Tag: cán bộ công đoàn Hải Phòng

Hải Phòng tập huấn phòng, chống thông tin xấu, độc trên mạng xã hội cho 200 cán bộ công đoàn 

Hải Phòng tập huấn phòng, chống thông tin xấu, độc trên...

Hơn 200 cán bộ công đoàn Hải Phòng vừa tham gia tập huấn nâng cao kiến thức, kỹ...