Tag: cán bộ ngành lao động

Trong 2 năm dịch Covid-19, hàng chục triệu người nghèo đã được đảm bảo an sinh

Trong 2 năm dịch Covid-19, hàng chục triệu người nghèo...

Tại Hội nghị chuyên đề về công tác bảo trợ xã hội năm 2022 cho cán bộ ngành lao...