Tag: cán bộ y tế

Thực hiện chi trả chế độ chống dịch cho cán bộ y tế, tình nguyện viên

Thực hiện chi trả chế độ chống dịch cho cán bộ y tế, tình...

Ngày 26/10, Bộ Y tế có văn bản về việc thực hiện chi trả chế độ chống dịch cho cán...