Tag: căn nhà

Sóc Trăng tiếp tục hỗ trợ xây dựng 1.663 căn nhà cho người nghèo

Sóc Trăng tiếp tục hỗ trợ xây dựng 1.663 căn nhà cho người...

Sóc Trăng hỗ trợ triển khai xây dựng 1.663 căn nhà cho hộ nghèo khó khăn về nhà...