Tag: cảnh sát giao thông

Yêu cầu cảnh sát giao thông không cứng nhắc khi kiểm soát phòng dịch

Yêu cầu cảnh sát giao thông không cứng nhắc khi kiểm soát...

Khi phối hợp với các lực lượng khác trong phòng, chống dịch, nhất là kiểm soát người,...