Tag: Cảnh sát hình sự Công an TPHCM

Bảo vệ trẻ trước nguy cơ bị xâm hại khi nghỉ học dài ngày do dịch COVID-19

Bảo vệ trẻ trước nguy cơ bị xâm hại khi nghỉ học dài ngày...

Theo phòng Cảnh sát hình sự Công an TPHCM, trong giai đoạn 2012-2020 đã ghi nhận...