Tag: cảnh sát quốc tế

Tăng cường năng lực về hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc và cảnh sát quốc tế

Tăng cường năng lực về hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên...

Từ ngày 12-14/7, 26 cán bộ công an Việt Nam tham gia hội thảo tập huấn về cảnh sát...