Tag: "Cannabis chocolate"

Tăng cường phòng ngừa, ngăn chặn sự xâm nhập của các loại ma túy mới

Tăng cường phòng ngừa, ngăn chặn sự xâm nhập của các loại...

Những loại ma túy dạng thanh chocolate có tên gọi "Cannabis chocolate", về hình...