Tag: Cao ủy Liên Hợp Quốc

Cao ủy nhân quyền Liên Hợp Quốc là gì và có vai trò gì trong việc bảo vệ và thúc đẩy quyền con người?

Cao ủy nhân quyền Liên Hợp Quốc là gì và có vai trò gì...

Sau Hội nghị thế giới lần thứ hai về quyền con người tổ chức tại Viên (Áo) vào tháng...