Tag: Cao ủy Nhân quyền

Cao ủy Nhân quyền LHQ đánh giá cao thành tựu của Việt Nam về thúc đẩy và bảo vệ quyền con người

Cao ủy Nhân quyền LHQ đánh giá cao thành tựu của Việt Nam...

Cao ủy Nhân quyền LHQ bày tỏ hi vọng Việt Nam sẽ tiếp tục đóng góp tại Hội đồng...