Tag: carbon xanh

Hỗ trợ thanh niên tiếp cận kinh tế số công bằng, carbon xanh và phát triển cộng đồng bền vững

Hỗ trợ thanh niên tiếp cận kinh tế số công bằng, carbon...

Ngày 28/2, tại thành phố Bạc Liêu, diễn đàn Quan hệ Đối tác lần thứ 22 (APM 2023)...