Tag: CDC

Cách nhận biết các triệu chứng hậu COVID-19 kéo dài

Cách nhận biết các triệu chứng hậu COVID-19 kéo dài

Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ (CDC), COVID -19 kéo dài...